info@willemwilstra.nl Tel. 0512-546521
Nieuw boek, komt echt uit het hart van Friesland

Goaiingahuzen, een machtich plakje

Het gaat over de laatste boeren gezinnen die op It Eilân hebben gewoond en de tegenwoordige
bewoners, meestal uit de randstad. Ook nog een vijftal verhalen van boeren aan de ‚vaste wal’ langs de
Modderige Bol. Tevens veel oude foto’s van de families en het boerenleven, aangevuld met nieuwe
aktuele foto’s.Het boek is twee-talig, de familie verhalen in het fries en de ekstra verhalen over de
natuur, het landschap, de waterhuishouding en het Zwettegebied in het algemeen.
Het boek is opgedragen aan Auck Peanstra, de schrijfster van de familie verhalen. Vorig jaar werd ze
ernstig ziek met gevolg dat ze in februari j.l. is overleden.
Het boek telt 240 pagina’s en kost € 22,50 zowel in de boekhandel als bij mij.
             

Klik op de kleine foto's om te vergroten
 
   
   
             
           


Fotoboek HET ZEEGAT UIT nu digitaal te downloaden (klik hier >)
             

Klik op de kleine foto's om te vergroten
           
Foto’s kunnen zowel op papier als digitaal geleverd worden.
Prijs 13x18 cm € 5,- . Voor publicatie € 10,- Grotere formaten op aanvraag.
 
© fotomateriaal Willem Wilstra - Drachten